Zábřeh

Vybudování chodníků mezi domy

Jak využijí projekt obyvatelé?

Vybudované chodníky budou sloužit všem obyvatelům uvedené oblasti (starým, mladým, dětem), ale i všem ostatním procházejícím spoluobčanům. Důležité je, že chodníky současně zajistí i bezpečnější pohyb chodců.

Popis projektu

V prostoru mezi ulicemi Zajcevova a Glazkovova neexistuje pro chodce vůbec žádný chodník. Jediný je na ulici Gurťjevově, ale ten slouží po dlouhá léta k parkování aut. Žije zde hodně starých lidí, ale i rodin s malými dětmi. Ti všichni musí chodit do obchodu, do lékárny, do školy, na tramvaj nebo autobus po úzké cestě a uhýbat autům nebo chodit po trávníku mezi domy. A právě zde bychom potřebovali vybudovat chodníky. Jednalo by se zhruba o 310 m šikmých a asi o 110 m rovných úzkých chodníků.