Dubina a Bělský les

Záhony před školou

Anotace projektu

Neudržované křoví před vstupem do ZŠ B. Dvorského nahradí 2 jednoduché záhony.

Popis projektu

Hlavní vchod do školy ZŠ B. Dvorského má zarostlé a neudržované okolí. Stávající křoví přijde pryč a bude nahrazeno dvěma jednoduchými záhony.