Parkoviště ZŠ Dvorského | D8

Anotace

Vybudování 10 nových parkovacích míst pro potřeby školy uvolní parkování občanům u okolních domů a usnadní rodičům transport žáků do a ze školy. Umožní lepší příjezd týmů na turnaje pořádané školou.

Popis projektu

Máme zájem o vybudování dalších parkovacích míst pro zaměstnance školy. Jedná se o rozšíření již stávajícího parkoviště. Uvolníme tím parkovací plochy pro občany u okolních domů. Rodičům usnadníme přivážení dětí do školy a školky. A v neposlední řadě se vytvoří prostor pro vozidla týmů, které se účastní častých turnajů pořádaných školou v naší sportovní hale. Úzká příjezdová cesta rovněž stěžuje otáčení vozidel zásobování, neboť je přeplněna parkujícími auty. Parkoviště navrhujeme na nevyužitém pozemku, který náleží ke škole, tedy je majetkem obce.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Občanům se uvolní parkovací místa před okolními obytnými domy, kde zaměstnanci školy a rodiče žáků pro nedostatek jiného prostoru parkují.