Výškovice

SUCHOU NOHOU - BEZPEČNĚ A POHODLNĚ | V2

Anotace projektu

Cílem projektu je alespoň částečně vybudovat zpevněný chodník místo stávající nezpevněné pěšiny vedoucí mezi ZŠ Šeříková k Proskovické ul. v ose tramv. zast. MHD 29. dubna – autobus. zast. Smrčkova.

Popis projektu

Původní návrh projektu zahrnoval zpevnění stezky, která spojuje chodníky s pevným povrchem pod školní zahradou ZŠ Šeříková (u panelového domu Charvátská 20) s chodníkem nad panelovými domy na ulici Proskovické a vede částečně lesíkem, částečně okrajem louky podél plotu přilehlého domu. Je to nejkratší spojka mezi ZŠ Šeříková a ústím ulice Klášterského, dále pak na zast. Smrčkova, případně na louky k Odře a do starých Výškovic. Za deštivého počasí je pěšina téměř neschůdná, kluzká a nebezpečná, kopíruje svažitý terén lesíku a louky, jejímž okrajem v místě chodníku za deště stéká velké množství vody a bahna. Vzhledem k tomu, že majitelem lesíku, kterým vede pěšina, není dle výpisu z katastrálního úřadu ÚMOb Ostrava-Jih, ale Lesy ČR, byl projekt zkrácen o „lesní“ část a zůstala z něj jen část vedoucí okrajem louky. I tato zbylá část v délce cca 35 m nového chodníku má ale svůj velký význam pro zlepšení života místních obyvatel. Navrhuji ještě opatřit okraj chodníku svodem pro svedení stékající vody a také umístit zde alespoň dvě lampy pouličního osvětlení, neboť chodci se zde v noci pohybují v naprosté tmě (viz plánek).