Památník tramvajové dráhy do Pískových dolů | Z4

Anotace

Autor předkládá návrh ,,památníku", který by připomínal bývalou tramvajovou dráhu do Pískových dolů (1913–1964). Památník by využil pozůstatků konečné tramvajové stanice.

Popis projektu

V posledních letech stoupá zájem o historii kolejové a městské dopravy. Většina zaniklých drah na Ostravsku už někde má svou připomínku (dráha Svinov –Klimkovice, Vítkovice - Hrabová-Ščučí ad.). Tramvajová dráha do Zábřehu (kdysi nazývána jako Drobná dráha Vítkovice - Pískové doly) takovou připomínku stále nemá.

Autor návrhu proto počítá s opravou opěrné zdi někdejší konečné stanice v těsné blízkosti současné autobusové zastávky Pískové doly; dále s instalací kolejnice v travnatém prostoru před touto zdí a s vytvořením informačního panelu, který by byl umístěn v secesním objektu bývalého drážního telefonu, jenž je součástí opěrné zdi.

Kolejnice: krátký úsek kolejí zasazeny v zemině, mezi kolejnicemi kovová deska s nápisem:

Tramvajová dráha
Vítkovice - Zábřeh n. O.-písková jáma
1913–1964

Informační panel:

text o vzniku a provozu dráhy, o typech tramvají
historické fotografie
informace o vlečkách napojených na tuto dráhu

Bývalá telefonní skříň:

oprava vnitřku skříně a generální rekonstrukce kovových vrátek
vnější nový nátěr (v nekontrastní barvě)

Okolí skříně:

vysypání kamenivem používaným na drahách (návaznost na koleje před objektem?)

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Památník bude další připomínkou minulosti Ostravy-Jihu a také bude připomínat minulost městské veřejné dopravy. Místo se může stát zastavením pro komentované prohlídky. Navíc doplní již opravenou kapli sv. Josefa, která se nachází nad zastávkou. Osoby čekající u blízké autobusové zastávky na spoj MHD si mohou čtením zkrátit čas. Nabízí se také součinnost s kroužkem přátel historických vozidel MHD DPO.