Zábřeh

Vylepšeme "Starobku"

Popis projektu

Můj nápad se týká zlepšení životního prostředí a uživatelského komfortu obyvatel Starobělské ulice v Ostravě - Zábřehu, zaměstnanců zdejších firem i návštěvníků kulturních a sportovních akcí v blízké Sport Aréně a na Městském stadionu. Starobělská ulice, místními nazývaná též "Starobka" , se může pochlubit alejí 46 vzrostlých lip a 24 javorů, vysázených většinou za časů prarodičů dnešních obyvatel, pro něž dodnes produkuje kyslík, zadržuje prach a hluk z blízké Rudné ulice. Nejméně 14 stromů však potřebuje brzké odborné ošetření. Část Starobělské ulice od křižovatky se Zkrácenou ul. po křížení se Závodní ul. je slepá, po obou stranách lemovaná obecními trávníky . Ve čtyřech domech z dvanácti stávajících sídlí řada firem, což zvyšuje frekvenci dopravy a nároky na parkování . Obecní trávníky nejsou od vozovky odděleny obrubníkem, přechod mezi asfaltovým povrchem vozovky a okrajem trávníků je poničen, asfalt je rozlámaný,vytlučený , za deště se vytvářejí kaluže. Vozidla zaměstnanců firem i návštěvníků parkují na trávnících , ničí je, roznášejí bahno po okolí a zvyšují prašnost. Před domem č. or. 4 již léta chybí část chodníku, je zde jen vydrolený beton. Směsice asfaltových, dlážděných a neupravených povrchů je smutným kontrastem k vedlejší pečlivě vydlážděné Závodní ulice a nově rekonstruovaným tramvajovým zastávkám " Městský stadion" . Navrhuji využít prostředky z participativního rozpočtu na Starobělské ulici takto: - ošetřit stromy v aleji (nejméně 8 javorů a 6 lip- před domy č.13,20,21,23/25,26 - 2ks,27/29,34,35/37,39/41,47/49, 53-2ks,57), - ve slepé části ulice osadit obrubníkem přechod mezi trávníky a vozovkou , doplnit zeminu a dosít trávu, - vyspravit asfaltový povrch vozovky v délce 73m, šířce 1,10m tedy celkem 80,3m2 , - dodlážit žulovými kostkami scházející část chodníku před domem č. 4