"Na zahradě naši školky, nenudí se kluci, holky" | D6

Anotace

Vytvořit dětem podnětné prostředí pro hry a pohybové aktivity.

Popis projektu

Cílem tohoto návrhu je podpora zdravého pohybu, spolupráce, dodržování pravidel hry. Děti se rovněž naučí správně poznávat jak se chovat na silnici, poznávat čísla, barvy, písmena. Z pohybových her se děti naučí skákat panáka, skok z místa, různé míčové a pohybové hry.....

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Multifunkční hřiště bude sloužit dětem z mateřské školy. V odpoledních hodinách mohou hřiště využít děti ze školní družiny naši základní školy a dětem z okolí.
Realizace je navržena v prostorách příspěvkové organizace.
Celý objekt je oplocen a střežen kamerovým systémem.