Dubina a Bělský les

"Na zahradě naši školky, nenudí se kluci, holky"

Anotace projektu

Vytvořit dětem podnětné prostředí pro hry a pohybové aktivity.

Popis projektu

Cílem tohoto návrhu je podpora zdravého pohybu, spolupráce, dodržování pravidel hry. Děti se rovněž naučí správně poznávat jak se chovat na silnici, poznávat čísla, barvy, písmena. Z pohybových her se děti naučí skákat panáka, skok z místa, různé míčové a pohybové hry.....