Dubina a Bělský les

„Pojďme všichni sportovat“ - rekonstrukce venkovního hřiště

Anotace projektu

Výměna povrchu hřiště (po 30ti letech od uvedení do provozu nevyhovuje bezpečnostním standardům sportoviště), instalace herních prvků, oprava oplocení.

Popis projektu

Hřiště slouží nejen žákům základní a mateřské školy, ale současně mohou hřiště využívat obyvatelé okolního sídliště Ostrava – Dubina. Nyní ale není z provozních a bezpečnostních důvodů otevřeno. V projektu je navržen nový povrch, instalace sportovních herních prvků (basketbal, volejbal, fotbal, posilování atd.). ÚMOb Ostrava – Jih v minulých letech pořídil kovové basketbalové a fotbalové stojany a branky, které budou použity.