• Úvod
  • Projekty 2019
  • „Pojďme všichni sportovat“ - rekonstrukce venkovního hřiště

„Pojďme všichni sportovat“ - rekonstrukce venkovního hřiště | D4

Anotace

Výměna povrchu hřiště (po 30ti letech od uvedení do provozu nevyhovuje bezpečnostním
standardům sportoviště), instalace herních prvků, oprava oplocení.

Popis projektu

Hřiště slouží nejen žákům základní a mateřské školy, ale současně mohou hřiště využívat obyvatelé
okolního sídliště Ostrava – Dubina. Nyní ale není z provozních a bezpečnostních důvodů otevřeno.
V projektu je navržen nový povrch, instalace sportovních herních prvků (basketbal, volejbal, fotbal,
posilování atd.). ÚMOb Ostrava – Jih v minulých letech pořídil kovové basketbalové a fotbalové
stojany a branky, které budou použity.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Cílem projektu je podpora sportovních volnočasových aktivit dětí a mládeže na sídlišti a zdravého
životního stylu.