Renovace kašny (fontány) před poliklinikou | H5

Anotace

Renovace (celková) kašny (fontány) u polikliniky se zachováním plastiky a úprava okolí.

Popis projektu

Jelikož se připravuje celková rekonstrukce náměstí a okolí před Železňákem, zasloužila by i uvedená kašna celkovou opravu, aby bylo dosaženo celkové úpravy uvedeného prostoru.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Uvedená lokalita bude jako celek sloužit široké veřejnosti k reprezentaci a společnému setkávání. Jedná se o místo s velkým pohybem lidí.