Hrabůvka

Renovace kašny (fontány) před poliklinikou

Anotace projektu

Renovace (celková) kašny (fontány) u polikliniky se zachováním plastiky a úprava okolí.

Popis projektu

Jelikož se připravuje celková rekonstrukce náměstí a okolí před Železňákem, zasloužila by i uvedená kašna celkovou opravu, aby bylo dosaženo celkové úpravy uvedeného prostoru.