Za 9 dní spustíme hlasování o návrzích.

dřevěné sousoší mysl naši ovzduší | H6

Anotace

Dřevěné sochy, opprava, nátěr, obrubník, květináč

Popis projektu

U ZŠ PRovaznická umístit dřevěné sochy.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

zlepšení estetizace místa.