Bezpečně u "Modrého hřiště" pro děti i cyklisty

Anotace

Dětské hřiště a pískoviště F. Lýska "Modré hřiště", které sousedí s rušnou cyklostezkou, není zabezpečeno proti srážce dítěte s cyklistou. Může zde snadno dojít k vážnému úrazu dítěte nebo cyklisty.

Popis projektu

Navrhuji zabezpečit dětské hřiště nebo důraznějším způsobem snížit rychlost cyklistů, bruslařů apod. Cyklostezka je v těchto místech dlouhá, rovná a přehledná, někteří cyklisté proto šlápnou do pedálů a jedou vysokou rychlostí. Není možné, aby cyklista včas zabrzdil a zamezil srážce s dítětem. Fotografie dokazují, že cyklostezka přiléhá k chodníku a k lavičkám u dětského hřiště. Vzdálenost cyklostezky od dětského hřiště je asi 2 metry po celé délce hřiště, cca 30 metrů.
Řešením by mohly být zpomalovací sloupky (či závory k zúžení) umístěné na cyklostezce i chodníku (aby to cyklisté neobjížděli) v místě vjezdu i výjezdu kolem hřiště. Případně oplocení dětského hřiště.
Dále by mělo být u cyklostezky použito výstražné dopravní značení, že se zde v blízkosti pohybují děti.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Dětské hřiště je určeno těm nejmenším dětem. Kolem hřiště i v blízké zeleni si hrají malé i větší děti. Hřiště i cyklostezka jsou využívány celoročně.