Zábřeh

Chodník kolem Metalurgu

Anotace projektu

Stávající chodník kolem ubytovny Metalurg a pivnice U Dýmka v Zábřehu je plný děr, hrbolů a výmolů. Navrhujeme realizovat nový chodník v délce cca 240m od ulice Středoškolská po ulici U studia.

Popis projektu

Od domu Jugoslávská 2983/16 směrem k tramvajové zastávce Obchodní centrum a k Avionu vede kolem ubytovny Metalurg a kolem pivnice U Dýmka stávající chodník/pěší trasa v katastrofálním stavu - plný děr, hrbolů a výmolů. Stav chodníku ztěžuje chůzi všem chodcům. V případě deště jsou díry plné vody. Stávající pěší trasa leží na pozemku města jen částečně, úsek z betonových panelů kolem Metalurgu o délce cca 100m není ve vlastnictví města. Proto by bylo vhodné pro šetření nákladů realizaci rozdělit na 2 úseky - kde jde o pozemek města, byla by možná oprava; kde jde o cizí pozemek, bylo by možné realizovat nový chodník na pozemku města. Pro vyčíslení celkových nákladů (a v přiložené mapce) se počítá s variantou, kdy by se chodník realizoval nový v celé délce.