Navraťme po letech zvoničku na zábřežský hřbitov!

Anotace

Na zábřežském hřbitově stála zvonička, která sloužila při procesích a pohřbech. Na konci 20. století zanikla, proto autor předkládá návrh na její obnovení, čímž by byl opět dotvořen areál pohřebiště.

Popis projektu

Zábřežský hřbitov byl založen v roce 1888. Několikrát byl rozšiřován. V roce 1908 byl obehnán výrazným plotem podle návrhu zdejšího stavitele Josefa Navrátila, který navrhl také objekt průčelní kaple a márnice. Tyto stavby prošly v minulých letech generální rekonstrukcí. Na hřbitově se nacházela také prostá dřevěná zvonice, která sloužila při procesích a pohřbech. Je spjatá především s rodinou Černockou, která se starala o vyzvánění. Dnes po zvonici zbylo pouhé torzo, uhnilý kus železa a kousek trámu. Návrh počítá s obnovením dřevěné zvoničky, která by opět dotvořila přirozený areál pohřebiště, jehož vzhled je v poslední době zvelebován.

Zvonice by měla mít podobu, která je zobrazena na webových stránkách:

http://sruby-hurych.cz/srubovy-nabytek-a-ostatni/

Na základě rozhovoru s výrobcem této zvonice a zvonu byly stanoveny běžné ceny výroby, mírně nadsazeny. Do obvodu by přijela hotová zvonice, včetně kotvení, pouze by se musela usadit do betonového základu.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Zvonička by byla využívána při církevních procesích a obřadech na hřbitově.