Dubina a Bělský les

Workoutové hřiště Maluchy

Informace o realizaci projektu

Jak využijí projekt obyvatelé?

V této části bytové zástavby chybí veřejně přístupné sportovní hřiště, místo pro mládež a dospělé obyvatelstvo. Street workoutové hřiště poslouží i těm nejnáročnějším skupinám uživatelů. Je vhodné jako plnohodnotná náhrada posilovny. V dnešní době, kdy je prioritou WHO a tedy i MZČR podpora zdraví, je třeba nabídnout možnost mládeži, ale i dospělým prostor k pohybu a posílení fyzické kondice. Správný návyk pohybu v mládí je základem k zlepšení životního stylu v dospělosti.

Popis projektu

Na konci ulice Jana Maluchy, dnes za Pizzerií Kolo Kolo v sousedství zahrady Lodičkové mateřské školky a obytných domů ,vybudovat na zelené ploše středně velké workoutové hřiště MEDIUM, jako nabízí např. WORKOUT CLUB PARKS s pryžovou dopadovou plochou. Cvičební prvky stalky (pro trénink stojek), dvojité bradla, trojité bradla, svislé žebřiny, Monkey Bar s negativní hrazdou, šikmý žebřík, poledance (pro tanec a šplh) aj.