Výškovice

Hřiště v dolíku

Informace o realizaci projektu

Na konci roku 2019 byly dokončeny práce, hřiště však musí zůstat ještě nepřístupné, součástí jsou zatravněné plochy a otevřít jej tedy můžeme až na jaře. O přesnějším termínu vás budeme samozřejmě informovat, děkujeme za trpělivost!

Anotace projektu

Doplnění obnoveného pískoviště o průlezky, houpačky, lavičky a plot. Nahrazení staré zídky lezeckou stěnou. Zapomenuté dětské hřiště bude znovu sloužit dětem z okolních domů i nedaleké školky.

Popis projektu

V oblasti Výškovic dochází ke generační výměně a začínají přibývat rodiny s malými dětmi. Dětská hriště jsou důležitá pro zdravý vývoj nejmladší generace. V okolí ulice Staňkova je několik pískovišť z minulého století, některá jsou už i zarostlá. A hlavně chybí průlezky, houpačky, kolotoče a skluzavky. Těch několik historických průlezek bylo dávno odstraněno. Můj návrh je, aby alespoň jedno hřiště bylo moderní, veselé, pro děti přitažlivé a zároveň i bezpečné. Mezi domy je v dolíku dávné dětské hřiště o rozměrecch 14 x 14 metrů. V průběhu jara 2017 neznámý aktivní tatínek obnovil pískoviště. Za to mu patří poděkování. Navrhuji: 1. zbourání zídky, která tam stojí nejméně 40 let a neodpovídá současným nárokům na bezpečnost dětského hřiště. 2. stávající pískoviště posunout ze středové části na okraj hřiště, aby bylo možné lepší využití plochy pro umístění hracích prvků. 3. doplnit prostor o herní prvky, jejich rozmístění bude řešeno podle možnosti prostoru tak, aby dopadové a hrací plochy odpovídaly současným normám a předpisům. Dopadové plochy budou pryžové. 4. zakomponování lezecké stěny pro zvýšení zručnosti dětí 5. pro delší trvanlivost volit hrací prvky z kovového materiálu, alespoň tam, kde je to možné.