H5 Vyžeňme děti ven si hrát | H5

Anotace

Instalace prvků pro hru a sport malých i větších dětí v prostoru dvorů mezi domy. Pro malé děti dřevěný domeček. Pro větší betonový stůl na stolní tenis, koš na basket, celokovový prvek na šplh.

Popis projektu

Sportovně nadané děti hrají fotbal, hokej na parkovišti, dokonce i silnici. Bezpečnost je ohrožena. Prosím, změňme to. Dejme jim hřiště. Riziková skupina jsou děti od 6 do 16-ti let. V našem okolí je dostatek travnaté plochy. Na jednom místě bych volila dřevěný domeček pro malé děti, na dalším pak betonový stůl na pingpong, basketbalový koš a něco na šplhání, "oboustranná rampa zvýšená, celokovová.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

V okolí je hodně dětí. Hrací prvky využijí jak rodičové malých dítek, tak i starší dorost. Maminky na MD uvítají dřevěný domeček, rodičové vyzvedávající svá dítka z MŠ se na chvíli také zastaví. Děti - školáci z okolí si najdou svou zábavu.