Cesta bezpečná dětem

Anotace

Umístění retardéru pro zvýšení bezpečnosti dětí hrajících si na přilehlých travnatých plochách a přecházejících místní komunikaci.

Více informací najdete také na speciální Facebookové stránce autorky:
https://www.facebook.com/projektyNaJihuRetarderChodnik

Popis projektu

Retardér - zpomalovač dopravy - příčný práh bude umístěn na místní komunikaci parc.č. 654/27 v k.ú. Zábřeh MK je ve správě Úmob Ostrava-Jih. Retardér by byl složen z montovaných dílů. Umístění dle snímku.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Zklidnění dopravy, větší pohyb obyvatel venku, herní bezpečnost dětí.