Za 9 dní spustíme hlasování o návrzích.

D1 Zahradní altán

Anotace

Zahradní altán pro žáky, předškoláky i děti z družiny. V dopoedních hodinách v něm bude probíhat výuka různých předmětů. Odpoledne posouží školce a družině k hrám. Po otevření pro veřejnost využijí k posezení i senioři.

Popis projektu

Máme zájem vybudovat dřevěný altán na betonové základové desce, který poslouží dopoledne pro výuku různých předmětů v období od jara do podzimu a v odpoledních hodinách školce a školní družině. Výuka v altánu zpříjemní dětem pobyt ve škole zejména ve dnech veder, kdy jsou teploty v betonové budově velmi vysoké. Děti ze školy a družiny si v něm mohou na vzduchu hrát i stolní deskové hry nebo si malovat, což jim prodlouží dobu strávenou venku mimo budovu na maximum.

Mělo by se jednat o celodřevěnou staavbu na betonové desce o rozměrech cca 4,5 x 7 metrů (viz nákres). Uvnitř bude vybav dřevěnými lavičkami a stoly pro cca 40 dětí a bude využíván školáky pro dopolední výuku a předškoláky a družinou v odpoledních hodinách. Betonovou základnu jsme zvolili kvůli snadné údržbě.

Altán doplní malá předsunutá tabule na křídy ve vzdálenosti cca 1,m m od vchodu pro potřeby učitele.

Vzhledem k tomu, že postupně dochází k čištění a úpravám školního hřiště, které bude po svém dokončení sloužit i široké veřejnosti, bude samozřejmě přístupný i altán ve stromy příjemně zastíněném koutku pozemku, kde si mohou odpoledne hrát maminky s dětmi a nebo najít odpočinek na lavičkách senioři z okolí. Celý pozemek bude zároveň oplocen a hlídán kamerovým systémem, aby nedocházelo k ničení hřišť a zařízení.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

V blízké době začne na pozemku školy výstavba hřišť a sportovišť, které budou stejně jako altán přístupny veřejnosti. Příjemně zastíněný altán mezi stromy využijí maminky s dětmi i senioři k posezení.