Revitalizace vnitřního parteru ulice Svornosti

Anotace

Revitalize dlouhodobě degradovaných ploch – místo asfaltové plochy u domu s pečovatelskou službou miniparčík se skulpturou a květináči, oprava chodníku a asfaltového hřiště, výměna laviček za nové.

Popis projektu

Revitalizace dlouhodobě degradovaných ploch ve vnitřním parteru ulice Svornosti, v současnosti vůbec nevyužívaných - asfaltová plocha u domu s pečovatelskou službou, případně minimálně - asfaltové hřiště.

1. Výměna starých laviček za nové - kovové s opěrkou pevně spjatých se zemí, vedle laviček osadit odpadkové koše.

2. Stávající asfaltové hřiště poškozený povrch, vyměnit za nový s možností vytvoření ledu pro bruslení v zimním období, dopadová plocha v souladu s platnou legislativou, osazení sloupků a košů pro street basket

3. Oprava chodníků - popraskaný a propadlý asfalt, jehož následkem vznikají kaluže, výměna za zámkovou dlažbu.

4. Stávající asfaltová plocha u domu s pečovatelskou službou - odstranění asfaltu a nahrazení mini parčíkem - pískovcové květináče s osazenými dřevinami, lavičky, odpadkový koš, asfalt nahradit zámkovou dlažbou, nebo kamennou dlažbou, případně borkou, nebo kamínky, možnost osazení skulptury - sochy od autora z řad místních regionálních umělců. Návrh za účelem revitalizace a zkulturnění prostředí ve vnitřním parteru ulice Svornosti.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Prostor by měl umožnit nejen lepší výhledy z oken obyvatel ulice Svornosti, bude sloužit k odpočinku obyvatel, ale i klientů domova s pečovatelskou službou, umožnit relaxaci a odpočinek v kulturním prostředí, zajistit bezpečnou dopadovou plochu hřiště dle současné platné legislativy, umožnit plynulý a možný pohyb po chodníku i pro handicapované a matky s kočárky.