V10 - Fitness zóna u Odry | V10

Popis projektu

V rámci projektu Fitness zóna u Odry navrhuji vybudování venkovní fitness zóny pro cvičení osob v produktivním a postproduktivním věku, která v dané oblasti dlouhodobě chybí. Venkovní fitness zóna je sestava posilovacích a protahovacích strojů, na kterých je možné provádět silová cvičení a strečink. Podněcuje k aktivnímu životnímu stylu a mimo jiné podporuje prevenci sociálně patologických jevů. Jednotlivé stroje jsou vyrobeny z nerezové oceli bez další povrchové úpravy, což poskytuje doživotní záruku bez možnosti koroze. Speciální spojovací materiál znemožňuje rozebrání, krádeže a poškození. Řada lidí považuje uzavřené prostředí posiloven za nepřirozené, proto navrhuji právě tuto venkovní alternativu přístupnou všem. Daná lokalita by se tímto stala přirozenou sportovní zónou, která si klade za cíl pomoci obyvatelům městské části Ostrava-Výškovice začít s aktivním životem. Všechny stroje budou certifikované a budou splňovat normu EN 16630:2015 - Posilovací stroje a zařízení ve venkovním prostoru.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Vybudováním Fitness zóny u Odry bude dána možnost velkému množství obyvatel věnovat se pohybovým aktivitám na vhodném zařízení. Navrhovanou fitness zónu mohou užívat prakticky všechny věkové kategorie kromě dětí předškolního věku. Vzhledem k tomu, že v blízkosti žije mnoho obyvatel a k řece chodí na procházky, lze předpokládat, že je tato fitness zóna zaujme a bude dostatečně využívána. Pod jednotlivými stroji navrhuji položit zatravňovací dopadovou plochu, aby mohla být fitness zóna využívána téměř celý rok.

Informace o realizaci projektu:


Zpracování projektové dokumentace, nutnost vynění ze zemědělského půdního fondu, žádost na Magistrát města Ostravy o vydání kladného stanoviska pro vydání Koordinovaného stanoviska pro územní rozhodnutí.