V dřevařské dílně se již pracuje

Svými hlasy jste v loňském roce podpořili také návrh paní Dagmar Šurányi na Vybavení dřevařské dílny pro klienty sociální služby. Regály, stoly, stroje i nástroje jsou už na svých místech a my přejeme, ať klientům organizace Prapos, z.s. jde práce pěkně od ruky:)
Děkujeme paní ředitelce, Mgr. Lucii Habiballa za představení celé dílny a samozřejmě díky patří také autorce návrhu, paní Dagmar Šurányi.
PRAPOS, z.s. se sídlem v Ostravě – Zábřehu, ul. Pavlovova, poskytuje své služby dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízí takové aktivity, které podporují zájmy a přání jednotlivých klientů, ať už prostřednictvím práce v dílnách či využíváním volnočasových aktivit. Klienti jsou zároveň podporováni v jejich cestě k samostatnému a spokojenému životu, ať už v rámci původní rodiny nebo ve vlastní domácnosti.
V sídle organizace v Ostravě - Zábřehu klienti využívají Centrum denních služeb START, v Moravské Ostravě pak Sociálně terapeutickou dílnu KROKY. Další nabízenou službou je Podpora samostatného bydlení, která je určená těm klientům, kteří se chtějí osamostatnit a žít s podporou pracovníků ve vlastním či pronajatém bytě. Mimo tyto registrované sociální služby organizace zajišťuje také přepravu handicapovaných osob.
Díky projektu „Vybavení dřevařské dílny pro klienty sociální služby“ se podařilo získat finance na dílenský nábytek a příslušenství, což umožní klientům naučit se novým dovednostem a rozšířit možnosti práce se dřevem a dalším materiálem.