Co je nového?

Probíhá renovace kašny před poliklinikou

Aktuálně probíhají práce na Renovaci kašny před poliklinikou, která se v roce 2018 stala jednoznačně nejúspěšnějším návrhem participativního rozpočtu. Na hotové dílo podle návrhu PROJEKTSTUDIO se můžeme těšit v polovině léta. Socha Zdraví/Sedící žena autora Mikuláše Rutkovského bude nově osazena bez podstavce, vodní efekt napodobí pohyb vln na pobřeží a hladinu bude také možné efektně posvítit.