Přehled cen realizace projektů

Dali jsme dohromady přehled všech projektů z prvních dvou ročníků, najdete tak pohromadě kdy byly zrealizovány a také srovnání odhadu cen podle autora, po technické analýze a nakonec skutečných nákladů. Všechny projekty postupně doplníme odkazem na fotografie realizace. 

Průběh zajištění realizace projektů 2016

Číslo Název Lokalita Označení REALIZACE Náklady Kč
  odhad autora  částka po technické analýze skutečné náklady
1 Více košů v části Bělský Les Dubina a Bělský Les D2 předáno 03/2017 84 000,00 Kč 24 500,00 Kč 10 123,00 Kč
2 Agility park Dubina a Bělský Les D4 předáno 5/2018 111 838,00 Kč 374 838,00 Kč 341 220,00 Kč
3 20 senior linek pro osamělé seniory Dubina a Bělský Les D5 realizováno průběžně 2017 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč
4 Dřevěná věž pro děti - realizacesloučena s projektem Prostor pro všechny Dubina a Bělský Les D8 realizováno 11/2019 30 658,00 Kč 67 500,00 Kč 1 696 000,00 Kč
5 Zpřístupnění a dovybavení oploceného hřiště v areálu ZŠ Košaře Dubina a Bělský Les D1 předáno 06/2017 42 000,00 Kč 87 700,00 Kč 96 558,00 Kč
6 Workoutové hřiště Maluchy Dubina a Bělský Les D3 předáno 316 220,00 Kč 387 536,00 Kč 518 953,00 Kč
7 Hřiště pro sport a vzdělávání Hrabůvka H5 předáno 1/2018 1 039 257,00 Kč 1 039 257,00 Kč 1 039 757,00 Kč
8 20 senior linek pro osamělé seniory Hrabůvka H11 realizováno průběžně 2017 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč
9 Lavička bez opěradlana autobusové zastávky Hrabůvka H6 předáno 03/2017 1 920,00 Kč 17 800,00 Kč 7 300,00 Kč
10 Výběh pro mláďátka aneb: A co děti, mají si kde hrát Hrabůvka H8 předáno 6/2018 59 520,00 Kč 59 520,00 Kč 141 390,00Kč
11 Fitness zóna u Odry Výškovice V10 realizováno 12/2018 357 000,00 Kč 357 500,00 Kč 421 922,00 Kč
12 Mraveniště u sídliště Výškovice V7 realizováno 9/2018 616 824,00 Kč 616 824,00 Kč 1 429 597,00 Kč
13 Minihřiště pro děti Výškovice V1 realizováno 8/2018 77 882,00 Kč 77 882,00 Kč 170 148,00 Kč
14 Dětské hřiště (Pavlovova) Zábřeh Z6 realizováno 10/2018 739 491,00 Kč 881 500,00 Kč 1 300 752,00 Kč
15 3 x bezpečněji přes Volgogradskou Zábřeh Z4   177 436,00 Kč 350 000,00 Kč  
16 20 senior linek pro osamělé seniory Zábřeh Z12 realizováno průběžně 2017 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč
17 Malé místo relaxace Zábřeh Z8 realizováno 07/2017 14 000,00 Kč 18 000,00 Kč 9 929,00 Kč

Průběh zajištění realizace projektů r. 2017

Číslo Název Lokalita Označení Realizace Náklady Kč
odhad autora čáska po technické analýze skutečné náklady
1 ZAHRADNÍ ALTÁN Dubina a Bělský Les D1 předáno 6/2018 170 000,00 Kč 200 000,00 Kč 213 360,00 Kč
2 PROSTOR PRO VŠECHNY - realizace sloučena s projektem Dřevěná věž pro děti Dubina a Bělský Les D2   348 754,00 Kč 563 754,00 Kč 1 699 000,00 Kč
3 KUK DO ZELENĚ A CÍTÍM SE SPOKOJENĚ Hrabůvka H3 realizováno 10/2018 151 050,00 Kč 115 000,00 Kč 117 601,00 Kč
4 3 BEACHVOLEJBALOVÁ HŘIŠTĚ Hrabůvka H7 realizováno 12/2019 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 3 389 000,00 Kč
5 PODPORUJEME BEZPEČNOST SENIORŮ Hrabůvka H8 realizováno 4-5/2018 30 690,00 Kč 30 690,00 Kč 30 690,00 Kč
6 POHYB PRO DĚTI Hrabůvka H9 realizováno 7/2018 121 155,00 Kč 211 155,00 Kč 119 600,00 Kč
7 PRO ZDRAVÝ VÝVOJ DĚTÍ Hrabůvka H10 realizováno 7/2018 71 755,00 Kč 101 755,00 Kč 87 700,00 Kč
8 NOVÉ SCHODY PRO POSTIŽENÉ Výškovice V1 realizováno 02/2019 125 000,00 Kč 450 000,00 Kč 161 312, 00 Kč
9 REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ V ALEJI Výškovice V3 realizováno 12/2018 20 000,00 Kč 60 000,00 Kč 88 204,00 Kč
10 OD HŘIŠTĚ K HŘIŠTI Výškovice V5 realizováno 130 000,00 Kč 170 000,00 Kč 129 685,00 Kč
11 HŘIŠTĚ V DOLÍKU Výškovice V6 realizováno 12/2019 380 000,00 Kč 634 000,00 Kč 924 000,00 Kč
12 BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLO Zábřeh Z2 realizováno 5/2018 1 500 - 4 980 Kč 4 500,00 Kč  4 500,00 Kč
13 VYBAVENÍ KLUBOVNY A PC UČEBNY KOMUNITNÍHO CENTRA PRO SENIORY Zábřeh Z3 předáno 5/2018 184 700,00 Kč 184 700,00 Kč 184 700,00 Kč
14 RENOVACE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ  - ULICE JIŽNÍ Zábřeh Z4 realizováno 04/2019 271 860,00 Kč 321 060,00 Kč 580 921,00 Kč
15 NEZAPOMEŇME NA ZÁBŘEŽSKOU KAPLIČKU SVATÉHO JANA Zábřeh Z5 předáno 6/2018 89 800,00 Kč 189 800,00 Kč 252 894,00 Kč
16 DRÁHA NA HRU PÉTANQUE Zábřeh Z6 realizováno 10/2018 10 000,00 Kč 154 000,00 Kč 153 790,51 Kč
17 POHODLÍ PRO SENIORY Zábřeh Z9 realizováno 8-9/2018, zatím bez výmalby 35 000,00 Kč 80 000,00 Kč 203 280,00 Kč
18 PODPORUJEME BEZPEČNOST SENIORŮ Zábřeh Z10 realizováno 4-5/2018 30 690,00 Kč 30 690,00 Kč  30 690,00 Kč
19 DĚTSKÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI VE VĚKU 2- 8 LET Zábřeh Z14 realizováno 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč  1 054 921,00Kč
20 CESTA BEZPEČNÁ DĚTEM Zábřeh Z16 realizováno 10/2018 100 000,00 Kč 6 000,00 Kč 11 145,00 Kč

Průběh zajištění realizace projektů r. 2018

Číslo Název Lokalita Označení Realizace Náklady Kč
odhad autora čáska po technické analýze skutečné náklady
1 Renovace kašny před poliklinikou Hrabůvka H5   1 700 000,00 Kč    
2 První parkourové hřiště na Jihu Zábřeh Z1   1 294 950,00 Kč    
3 Bezpečě u modrého hřiště pro děti i cyklisty Dubina a Bělský les D6 realizováno 13 300,00 Kč   40 614,06  Kč
4 Prima hřiště pro míčové hry Výškovice V1   650 000,00 Kč    
5 Vybavení dřevařské dílny proklienty sociální služby Zábřeh H8 realizováno 5/2019 91 600,00 Kč   91 600,00Kč
6 Sáňkovací kopec Zábřeh Z4 realizováno 12/2019 523 800,00 Kč   1 094 000 ,00Kč
7 Čističky vzduchu do mateřských škol v Zábřehu Zábřeh Z7 realizováno od 6/2019 1 150 000,00 Kč   1 394 100,00 Kč
8 Navraťme po letech zvoničku na zábřežský hřbitov Zábřeh Z6 realizováno 77 000,00 Kč   81 070,00 Kč
9 V každém těle zdravý duch - workout Horymírova Zábřeh Z3 realizováno 5/2019 100 000,00 Kč   89 000,00 Kč
10 Oprava chodníku u ZŠ Košaře Dubina a Bělský les D1 realizováno 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč   228 998,55 Kč
11 Čisté hřiště Dubina a Bělský les D5 realizováno 2/2019 4 500,00 Kč    5 000,00 Kč
12 Revitalizace prostoru Jugoslávská 26 Zábřeh Z16 realizováno        94 547,00 Kč