Podávání návrhů je ukončeno

Děkujeme všem, kteří se zapojili a přihlásili svůj návrh do třetího ročníku participativního rozpočtu na JIhu. V průběhu prvního červencového týdne zveřejníme počet podaných návrhů. Nejprve proběhne formální konrola všech došlých návrhů, s autory případně dořešíme detaily návrhu nebo chybějící přílohy atp. Poté budou návrhy předány úředníkům k podrobnější technické analýze. Každý návrh si tak prijde kolečkem přes Odbor majetkový, Odbor dopravy a komunálních služeb, Odbor investiční, Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury a případně i Odbor bytového a ostatního hospodářství. Všechny realizovatelné návrhy pak zveřejníme na začátku září, hlasování proběhne na konci října.