• Úvod
  • Aktuality
  • Jak správně sepsat návrh? Přihlašování návrhů je spuštěno!

Jak správně sepsat návrh? Přihlašování návrhů je spuštěno!

Máte návrh do projektu Společně tvoříme JIH“? Chcete, aby v našem obvodu vyrostlo nové hřiště, prostor pro kulturní akce nebo aby zkrásněl parčík, kolem kterého denně chodíte? Startuje podávání návrhů třetího ročníku! Přihlásit svůj návrh můžete od 1. května do 30. června. 

Nevadí, že jste ještě žádný projekt nepsali, náš formulář vás spolehlivě dovede k cíli. Ze všeho nejdřív se ale v klidu posaďte a pouvažujte nad svým nápadem. Pokud si nejste jistí jestli návrh podat, oslovte své sousedy nebo lidi v okolí a proberte jej s nimi. Zkonzultovat můžete samozřejmě také s koordinátorkou projektu, Kateřinou Šebestovou.

Formulář k podání návrhu můžete využít jak v papírové podobě, tak stejně jako v předchozích letech jeho on-line verzi zde

Důležité je vymyslet trefný a zajímavý název, který stručně vystihne, o co jde. V kategorii „popis“ napište o čem váš návrh je a proč jej podáváte. Buďte co nejvíce konkrétní, ať svou představu předáte nejen nám na úřad, ale posléze také obyvatelům Jihu, kteří budou o realizaci návrhů rozhodovat v podzimním hlasování. V kategorii „anotace“ pak tento popis ještě více zestručněte - těchto pár vět bude reprezentovat návrh v různých tiskových materiálech při představení návrhů právě před hlasováním. 

Popište také, jak Váš návrh využijí obyvatelé místní části - třeba pedstavu o provozní době, doplnit můžete i třeba kolik členů se zájmem o návrh je ve vaší komunitě atp. 

V kategoriie „Místo realizace“ uveďte prosím co nejpřesněji, kde se vás návrh má uskutečnit. Můžete přidat odkaz na mapu, GPS souřadnice, místo vyfotit nebo nakreslit plánek. Zjistěte isi také, zda pozemek patří městu, a je svěřen městskému obvodu do správy – zjistíte nahlédnutím do katastru nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Případně se o pomoc obraťte na koordinátorku.

Zbývá orientačně vyčíslit náklady. Máte několik možností: najít si na internetu ceníky různých firem (snadné například u laviček atp.), v případě složitějších projektů je možné také oslovit firmy o nezávaznou cenovou kalkulaci. Pokud se jedná o návrh, se kterými obecně má úřad zkušenosti (např. dětská a sportovní hřiště, opravy chodníků), obraťte se na koordinátorku, která na příslušných odborech zkonzultuje návrh s kolegy.

Poslední důležitou součástí je získání podpory dalších 15 obyvatel Ostravy-Jihu, ideálně z místa, kde se má projekt realizovat. Bez toho váš projekt nemůže být přijet ke kontrole a do hlasování.

Oproti minulým ročníkům se náš formulář rozrostl o souhlas se zpracováním osobních údajů, bez kterého bychom Váš návrh nemohli přijmout.