Za 9 dní spustíme hlasování o návrzích.

Aktuality